پیشرفت پروژه های خارج از اصفهان

  • تکمیل ضلع جنوبی ورزشگاه فولادشهر اصفهان

    کارخانه و باشگاه ذوب آهن اصفهان جدیدا تصمیمی مبنی بر ایجاد سکو در ضلع جنوبی ورزشگاه فولادشهر اتخاذ کرده بودند. در گذشته ضلع جنوبی ورزشگاه فولادشهر به صورت یک تپه پوشیده از چمن بود و در این قسمت صندلی برای تماشای بازی نداشت. برخی از تماشاچیان بازی های ذوب آهن را از این بخش و از پشت فنس ها تماشا می کردند. در نهایت با ایجاد سکو در این قسمت علاوه بر چهارضلعی شدن و زیباتر شدن ورزشگاه فولادشهر، ظرفیت این استادیوم نیز از ۱۰ هزار نفر به ۱۳ هزار نفر افزایش پیدا کرد.

دکمه بازگشت به بالا