دفتر تلفن اصفهان

شماره تلفن مراکز، سازمان ها و ادارات دولتی و غیردولتی اصفهان و حومه شامل شهرداری ها، بیمارستان ها، مراکز نظامی، ادارات آب، برق، گاز، تلفن و …

نوعنامتلفنفکسوبسایتآدرس
شهرداریمنطقه ۱۳۲۳۵۴۰۰۰
۳۲۳۴۴۰۰۴
۳۲۳۴۴۰۰۵
۳۲۳۶۰۰۹۵mun1.isfahan.irخیابان شهید مطهری، خیابان صائب تبریزی، جنب پل مارنان
شهرداریمنطقه ۲۳۳۳۵۹۰۷۰۳۳۳۷۷۳۳۶mun2.isfahan.irبزرگراه شهید خرازی، خیابان صمدی لباف، نبش میدان آیت الله واعظ اصفهانی
شهرداریمنطقه ۳۳۲۲۹۰۴۹۵
۳۲۲۹۰۴۹۶
۳۲۲۹۰۴۹۷
۳۲۶۰۳۴۳۲mun3.isfahan.irخیابان کمال، روبروی حسینیه رضوی
شهرداریمنطقه ۴۳۲۶۷۲۵۲۲
۳۲۶۷۳۵۵۲
۳۲۶۷۳۵۵۲mun4.isfahan.irخیابان ۲۲بهمن، مجموعه اداری امیرکبیر
شهرداریمنطقه ۵۳۶۲۴۳۹۱۵
۳۶۲۷۳۶۹۹
۳۶۲۴۳۹۲۶mun5.isfahan.irسه راه حکیم نظامی، خیابان دانشگاه
شهرداریمنطقه ۶۳۶۶۹۹۰۹۰۳۶۶۸۰۳۸۳mun6.isfahan.irخیابان سعادت آباد، نبش ملاصدرا
شهرداریمنطقه ۷۳۴۵۹۳۵۶۵
۳۴۵۹۳۵۵۶
۳۴۵۹۳۵۵۷
۳۴۵۹۳۵۵۴
۳۴۵۹۳۵۵۵
mun7.isfahan.irبلوار کاوه، ابتدای اتوبان شهید چمران
شهرداریمنطقه ۸۳۴۴۱۵۰۶۰۳۴۴۰۳۸۸۶mun8.isfahan.irخیابان کاوه، خیابان جابربن عبداله انصاری
شهرداریمنطقه ۹۳۷۷۱۷۰۵۴
۳۷۷۱۹۱۵۶
۳۷۷۱۰۴۱۰mun9.isfahan.irخیابان میرزا طاهراول، میدان شهید سردار مهدی نصر
شهرداریمنطقه ۱۰۳۵۵۵۳۰۳۱۳۵۵۵۳۰۳۸mun10.isfahan.irخیابان پروین اعتصامی، ابتدای خیابان شیخ طوسی غربی
شهرداریمنطقه ۱۱۳۳۳۴۴۹۰۱
۳۳۳۴۴۹۰۲
۳۳۳۴۴۹۰۳
۳۳۳۳۶۹۹۹mun11.isfahan.irیابان شهیدان غربی، جنب میدان شهرداری
شهرداریمنطقه ۱۲۳۴۲۱۸۰۷۱
۳۴۲۱۸۰۷۲
۳۴۲۱۸۰۷۳
۳۴۲۰۶۰۰۵mun12.isfahan.irخیابان امام خمینی، خیابان بهارستان غربی
شهرداریمنطقه ۱۳۳۷۷۷۳۰۰۱
۳۷۷۷۳۰۰۲
۳۷۷۷۳۰۰۳mun13.isfahan.irکندرو بزرگراه شهید میثمی
شهرداریمنطقه ۱۴۳۵۵۱۶۴۶۴۳۵۵۱۲۱۰۰mun14.isfahan.irخیابان زینبیه، خیابان آیت اله غفاری، مقابل حرم زینبیه
شهرداریمنطقه ۱۵۳۵۲۱۰۸۲۱
۳۵۲۱۰۸۱۸
۳۵۲۱۱۰۴۶mun15.isfahan.irخیابان جی شرقی، مقابل امامزاده ابوالعباس (ع)
شهرداریمنطقه ناژوان۳۷۸۶۰۰۳۶
۳۷۸۶۰۰۳۷
۳۷۸۶۰۰۳۸
nazhvan.isfahan.irخیابان سهروردی، خیابان باغ دریاچه
دکمه بازگشت به بالا