طرح های آیندهپروژه های منطقه ۱ اصفهانپروژه های منطقه ۹ اصفهانپروژه های خارج از اصفهان

خط مترو اصفهان-نجف آباد به صورت ریل باس

یکی از خطوط مترو حومه ای اصفهان، خط مترو اصفهان-نجف آباد است که همانطور که در نوشته «شبکه گسترده خطوط مترو اصفهان و حومه» مفصل درباره آن توضیح داده شد، از خط ۲ مترو اصفهان انشعاب گرفته و به سمت نجف آباد حرکت می کند. این خط مترو در نهایت در دپو دانشگاه آزاد واحد نجف آباد متوقف می شود.

بنا بر گفته مسئولین قرار است خط مترو اصفهان-نجف آباد به صورت ریل باس اجرا شود. این خط به طول حدودی ۳۰ کیلومتر خواهد بود و به نظر می رسد از ۸ ایستگاه تشکیل خواهد شد. گفته شده بود عملیات اجرایی این خط در اوایل دولت دوازدهم آغاز می شود ولی همچنان هیچ اقدامی برای احداث این خط مترو صورت نگرفته است.

در ادامه صحبت های نماینده نجف آباد در مجلس دهم را درباره خط مترو اصفهان – نجف آباد بخوانید:

این خط راه آهن به طول ۳۰ کیلومتر در مسیر اصفهان – نجف آباد با مشارکت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی، شــهرداری های واقع در مسیر و بخش خصوصی ساخته می شود.

هزینه اجرایی این طرح ۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که قرار است این مبلغ از سوی شرکت راه آهن، شهرداری های واقع در مســیر و بخش خصوصی تأمین شود.

بر اســاس توافق انجام شده، مقرر است خطوط ریلی و رام های موردنیاز این طرح از ســوی شرکت راه آهن، آزادسازی مسیر توسط شهرداریهای واقع در مسیر و بخشی از هزینه موردنیاز نیز توسط بخش خصوصی تأمین و انجام شود.

نماینده نجف آباد در مجلس دهم
خط مترو اصفهان نجف آباد

توافق شرکت راه آهن، شهرداری نجف آباد و اصفهان برای ساخت مترو اصفهان-نجف آباد

موافقتنامه ساخت خطوط قطارهای حومه ای اصفهان – نجف آباد بین شرکت راه آهن جمهوری اســلامی ایران و شهرداری نجفآباد ۲۸ دی سال ۹۴ به امضای محســن پورسید آقایی مدیرعامل راه آهن جمهوری اســلامی ایران و مسعود منتظری شهردار نجف آباد رسید. مدیرکل وقت راه آهن استان اصفهان چهارم مهر ســال ۹۴ بــه ایرنا گفته بود: طرح ایجــاد خط راه آهن اصفهان – نجفآباد در راســتای سیاســت های وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ایجاد راه آهن حومه ای در دستور کار قرار دارد و اقدامات اولیه آن انجام شــده است.

حسن ماسوری با بیان اینکه اجرای این طرح مورد موافقت شهرداری های دو شهر قرار گرفته اســت، افزود: ۵۰ درصد اعتبار مورد نیاز این خط از سوی شهرداری های نجف آباد و اصفهان و نیم دیگر از طرف اداره کل راه آهن استان تأمین خواهد شد.

مدیرعامل راه آهن نیز در مراسم انعقاد موافقتنامه با شهرداری نجف آباد برای احداث این خط گفت: در سال اول بهره برداری از قطار حومه ای اصفهان – نجف آباد ۶۰ هزار مسافر با این خط جا به جا خواهند شد که حجم قابل توجهی صرفه جویی در انرژی، کاهش آلودگی و تصادفات را به همراه خواهد داشت.

عرفان نوری

اصفهان تکه ای است از بهشت که روزگاری از آن جدا شد و بی هیاهو در گوشه ای از زمین جای گرفت؛ این اصفهان هر روز بزرگ و بزرگ تر شد تا در نهایت به وسعت نصف جهان رسید ................................................................................ تمام انگیزه یک وبلاگ نویس مشاهده بازخورد نوشته هایش است! با نوشتن نظرات خود بیش از پیش ما را برای نشان دادن زیبایی های شهرمان با انگیزه کنید...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا