شهردار آینده اصفهان

سه کاندیدای شهردار آینده اصفهان از دید دانشگاهیان

مرکز پژوهش‌های شورای شهر اصفهان در یک نظرسنجی گسترده از استادان دانشگاهی شهر اصفهان، نظرات آن‌ها را در مورد شهردار آينده اصفهان جويا شد.

در اين طرح مطالعاتی، ۶۰ نفر از اساتيد دانشگاه‌های شهر اصفهان شامل دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه علوم‌پزشکي اصفهان و دانشگاه آزاد اصفهان و همچنين حوزه علميه اصفهان به بيان ديدگاه‌های خود در مورد شهردار آينده پرداختند.

اين متخصصان دانشگاهي با پيشينه در زمينه‌های مختلفي همچون شهرسازی، معماری، عمران، اقتصاد، جامعه‌شناسی، هنر، تاريخ، محيط زيست، مديريت و … برخی از مهمترين قابليت‌های شهردار آينده اصفهان را به ترتيب اولويت به قرار زير برشمردند:

•    شناخت علمی از موضوعات شهری
•    مهارت مدیریت (برنامه‌ریزي، سازماندهي، …)
•    تجربه کار در نهادهای عمومی
•    تعامل‌پذیری و ارتباط اجتماعی
•    تفکر و اقدام استراتژیک
•    بهره‌گیری از مشاوره متخصصان
•    پرهیز از سیاسی‌کاری و باندبازی
•    شایسته‌گزینی در حوزه نيروي انسانی

همچنین از نخبگان شرکت‌کننده در این نظرسنجی پرسيده شد که از ميان گزينه‌های مطرح برای شهرداری اصفهان، چه كساني را به عنوان شهردار آينده پيشنهاد می كنند كه در نتيجه آقايان نعمت الله اكبری، مهدی جمالی نژاد و سيد مهدی ابطحی به ترتيب حائز بيشترين امتياز شدند.

شهردار آینده اصفهان

دیدگاه ها

avatar

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.

محبوب ترین