۲۱ خرداد ۱۳۹۷
دولتخانه صفوی, دولتخانه صفوی اصفهان, دولت خانه صفوی

دولتخانه صفوی اصفهان، مرکز پادشاهی ایران زمین

دوران صفویه را می توان اوج شکل گیری شکوه و عظمت اصفهان دانست. در این دوران اصفهان به چنان مرتبه ای از آبادانی رسید که جهانگردان معروف جهان را به شگفتی واداشت. پادشاهان صفوی همچون دیگر سلسله ها مکانی را […]