شهروندی

خطوط اتوبوس واحد اصفهان و حومه + نقشه

فهرست

کلانشهر اصفهان دارای سیستم حمل و نقل عمومی جامعی است که خطوط اتوبوس واحد بخش بزرگی از آن را تشکیل می دهند. شهر اصفهان در حال حاضر دارای بیش از ۱۰۰ خط اتوبوس واحد می باشد که اغلب در داخل و برخی از آنان شهر های اطراف را به اصفهان متصل می کنند. همچنین اصفهان دارای شبکه خطوط اتوبوس تندرو بی آر تی (BRT) می باشد که در کنار خطوط مترو اصفهان شبکه حمل و نقل عمومی شهر را تکمیل کرده است.

خطوط اتوبوس واحد اصفهان

خطوط اتوبوس واحد اصفهان

در جدول زیر خطوط اتوبوس واحد اصفهان قرار داده شده است. برای پیدا کردن خط مورد نظر، نام خیابان یا ایستگاه مورد نظر خود را در کادر جستجوی زیر وارد کنید. این امکان وجود دارد که بیش از یک خط برای مکان مورد نظر شما یافت شود؛ دقت شود این ممکن است به خاطر نام های تکراری خیابان های شهر باشد، بنابراین حتما خط یافت شده را با نقشه ای که در انتهای صفحه قرار داده شده است مطابقت دهید.

جدول زیر کامل نیست…! اما در حال تکمیل است…!

آموزش زبان آلمانی در اصفهان ۰۹۰۲۷۰۰۸۴۴۰ با قیمت مناسب - مخصوص مهاجرت

جستجو

نام خیابان یا ایستگاه مورد نظر را جستجو نمایید تا خط پیشنهادی نمایش داده شود

شماره خطمبداایستگاه هامقصد
۱دارکشهرک امام خمینی - زینبیه - یزدان - باسکول - سلمان - باتون - پل سودان - سودان - دو طفلان - میدان لاله - بوستان لاله - یخچال - سه راه فاطمیه - عوارضی - بنایی - پایانه باغ قوشخانه - میدان قدس - چهار راه بابا قاسم - میدان امام علی (سبزه میدان) - پایانه امام علی (سبزه میدان) - امامزاده - هاتف - چهار راه شکرشکن - بیت الحسین - قصر منشی - چهار راه نقاشی - عافیت - منوچهری - شهدای خواجو - مشتاق - پل سپنتامیدان بزرگمهر
۴گرکانمیثم - زرین کوب - مسجد صاحب الزمان - پارک پروین - شهرداری منطقه ۱۰ - مدرسه صارمیه - مسجد عسگریین - شهید فشارکی - مسجد امام حسن - آیت الله شیرازی - شیخ طوسی - چهار راه اوحدی - مسجد امام حسینمیدان قدس (طوقچی)
۵حصهاندوان - میدان شش راه - مدرسه واثقی - کوی ولیعصر - شهرک غدیر - شهرک گل نرگس - {هفتون} - پل تمدن - میثم - کلانتری ۱۷ - امامزاده - میدان معراج - چهار راه گاز - سپیده کاشانی - معراج - پل سرهنگ - گلستان - پل صابونی - چهار راه اوحدی - مسجد امام حسینمیدان قدس (طوقچی)
۷بیمارستان غرضیمدرسه خلیلی - نیکبخت - میلاد - بلوار فرشته - کاوه - نیر اصفهانی - نظامی گنجوی - شقایق - صفا - سعدی - مدرسه ابن سینا - بو علی سینا - بلوار پرستار - سه راه ملکشهر - آموزش و پرورش ناحیه ۵ - جابر انصاری - پایانه کاوه - ایستگاه مترو کاوه - پل چمران - سوانح سوختگی - ایستگاه مترو چمران - اداره ثبت - ایستگاه مترو باهنر - پایانه بابلدشتمیدان شهدا
۸میدان علیخانیمطهری - مسجد اعظم - مهدیه - دبیرستان علامه امینی - گلستان - شهید صادقیان - شهید رجایی - بوستان لاله - دلیران - شقایق - شهید رجایی - بهاران - لاله - امین - بهرام آباد - ایستگاه مترو گلستان - میدان اطلسی - نوبهار - جواد الائمه - انتشارات جنگل - شهید یزدی - میدان بوعلی - بوستان - مسجد موسی ابن جعفر - شهید طاووسی - میدان پاسداران - عاشق آباد - انصار المهدی - شهرک قدسایستگاه مترو قدس
۹میدان جمهوری اسلامی (دروازه تهران)آسیاب - هاشمی - موسوی - پناهی - بهارستان - میدان شهدا - ایستگاه مترو شهدا - پشت بارو - ایستگاه مترو تختی - ایستگاه مترو امام حسین (دروازه دولت) - میدان امام حسین (دروازه دولت) - پارک شهید رجایی - باغ گلدسته - پاسدارانمیدان انقلاب
۱۰پایانه باغ قوشخانهلاله - میدان قدس - مخابرات (رفت) - مولوی (رفت) - آیت الله مدرس (رفت) - سرچشمه (رفت) - دردشت (رفت) - ابن سینا (بازگشت) - بیمارستان امین (بازگشت) - دردشت (بازگشت) - شهشهان (بازگشت) - چهار راه باباقاسم (بازگشت) - ایستگاه مترو شهدا - پشت بارو - ایستگاه مترو تختی - ایستگاه مترو امام حسین (دروازه دولت) - میدان امام حسین (دروازه دولت) - جهان نما- چهار راه قصر - جهان آرا - عباس آباد - بسیج - شمس آبادی - مطهری - پل آذر - پل فلزی - بیشه حبیب - بلوار سعدی - چهار راه حکیم نظامی - تامین اجتماعی - سه راه نظر - پل وحید - مارنان - باغ دریاچه - رودکی - وحیدمیدان ارتش
۱۱دولت آبادباغ فدک - شاکر - بعثت - گلستان - عاشق اصفهانی - برازنده - مهدیه - ایمان - ابوریحان - فلاطوری - محوری اصفهانی (رفت) - درختی (بازگشت)- میدان لاله - بوستان لاله - یخچال - سه راه فاطمیه - عوارضی - بناییپایانه باغ قوشخانه
۱۲کساره (بهار)پارک بهار - احسان - مسجد الرضا - کیوان - پارک چشمه کساره - مهدیه - مسجد صاحب الزمان - صادقی - میدان جمهوری اسلامی (دروازه تهران) - امام خمینی - بوستان قلمستان - فروشگاه کوثر ۱۱ - {بابک} - کلانتری - فرهنگیان - شهیدان غربی - صمدیه لباف - باغ سه راه - مدرس نجفی - {اشرفی اصفهانی (کهندژ)} - جوی پایین - مسجد حبیب ابن مظاهر - مادی قمیش - جوی بالا - امامزاده - دو پله - قدس - گلبرگ - نوبهار - مخابرات - میدان نصروحدت
۱۳قهجاورستانمسکن مهر قهجاورستان - هفتشویه - کشتارگاه - میدان شش راه - مدرسه واثقی - کوی ولیعصر - شهرک غدیر - شهرک گل نرگس - {هفتون} - پل تمدن - میثم - کلانتری ۱۷ - امامزاده - میدان معراج - چهار راه گاز - سپیده کاشانی - معراج - پل سرهنگ - گلستان - پل صابونی - چهار راه اوحدی - مسجد امام حسینمیدان قدس (طوقچی)
۱۴کوی بهارمجتمع فرهنگی کوثر - مسجد امام حسین - تامین اجتماعی - کارگر - یاس - عمار - رسالت - فرایبورگ - پارک مرداویج - برج - مسکن و شهرسازی (رفت) - دانشگاه اصفهان (رفت) - شیخ صدوق جنوبی (بازگشت)میدان آزادی (دروازه شیراز)
۱۶شهرک ولیعصرفرزانگان - مجتمع میلاد - غرضی - مسجد نبی اکرم - سه راه ملکشهر - آموزش و پرورش ناحیه ۵ - جابر انصاری - پایانه کاوه - ایستگاه مترو کاوه - پل چمران - سوانح سوختگی - ایستگاه مترو چمران - اداره ثبت - ایستگاه مترو باهنر - پایانه بابلدشت - میدان شهدا - ایستگاه مترو شهدا - پشت بارو - ایستگاه مترو تختی - ایستگاه مترو امام حسین (دروازه دولت) - میدان امام حسین (دروازه دولت)(رفت) - پارک شهید رجایی (رفت) - باغ گلدسته (رفت) - پاسداران (رفت) - میدان انقلاب (رفت) - جهان نما (بازگشت) - شمس آبادی (بازگشت) - چهار راه قصر (بازگشت) - جهان آرا (بازگشت) - عباس آباد (بازگشت) - بسیج (بازگشت) - شمس آبادی - مطهری - پل آذر - پل فلزی - بیشه حبیب - بلوار سعدی - چهار راه حکیم نظامی - تامین اجتماعی - سه راه نظر - پل وحید - مارنان - باغ دریاچه - رودکی - امامزاده محسن - اداره گذرنامه - رودکی - سه راه سیمین - رمضانی پور - دکتر حسابی - شمس تبریزی - مهریار - معرفت - شهید بخشی - شهریار - نیایشپایانه کوی ولی عصر
۱۷میدان جمهوری اسلامی (دروازه تهران) آسیاب - {فروغی} - هاشمی - موسوی - پناهی - بهارستان - میدان شهدا - {چهارباغ پایین} - پایانه بابلدشت - {کاوه} - ایستگاه مترو باهنر - اداره ثبت - ایستگاه مترو چمران - بیمارستان سوانح سوختگی - ایستگاه مترو کاوه - پایانه کاوه - {فلاطوری} - برج میلاد نور - مجتمع ارکیده - مدرسه شالباف - محمد طاهر - بعثت - محوری اصفهانی (رفت) - درختی (بازگشت)- میدان لاله - بوستان لاله - یخچال - سه راه فاطمیه - عوارضی - بناییپایانه باغ قوشخانه
۱۸ولدان (ملت)بهار - جعفرپیشه - شهید شریفی - مسجد امام زمان - ملت - سنگ تراشی - مسجد ابوالفضل - پست - {شهیدان} - شهرداری منطقه ۲ - مدرسه شهدای ملکی - دانشکده معارف - مسجد فرشته - بیمارستان صدیقه طاهره - خرم - {نواب صفوی} - چهار راه هفتم محرم - {کاشانی} - جامی - میدان جمهوری اسلامی (دروازه تهران) - {رباط} - صادقی (رفت) - مسجد صاحب الزمان (رفت) - ردانی پور (بازگشت) -صادقی (بازگشت) - شیروانی - شاهد - حسینیه - استوار - ساحل - {صبا} - عدالت - پارک غدیرشهیدان شیروانی
۱۹شهرک مهدیهگلستان ۱۰ - {امام خمینی} - بوستان رسالت - مینو - مجتمع گلستان ارم - بسیج - حکیم صفایی - عاشق آباد - انصار المهدی (رفت) - {سلمان فارسی} - ایستگاه مترو قدس (بازگشت) - میدان پاسداران (بازگشت) - شهید طاووسی (بازگشت) - {بهارستان}پایانه مترو قدس
۲۰ملک شهر۱۷ شهریور»: رودکی - دبیرستان علامه امینی - گلستان - صادقیان - رجایی } - {«انقلاب اسلامی»: بوستان - پارک ملت - پست} - {«ملت»: بوستان ملت (رفت)} - {«بهارستان»: شهربازی ملک شهر - مطهری} - {«میدان علیخانی»: ایستگاه مترو علیخانی} - {«رباط»: پارک گل محمدی - گلخانه - چهار راه رزمندگان - شرکت - داروخانه شریف - استاد شهریار - مهدیه - مسجد صاحب الزمان - صادقی} - {«باهنر»: رباط - خادمی - ۱۷ شهریور - مسجد امام حسین} - {«پل ۲۵ آبان»: ایستگاه مترو باهنر} - {«ادیب»: ادیب} - {«مدرس»: ضابط زاده - مولوی - مخابرات} - {«لاله»: لاله}پایانه باغ قوشخانه
۲۲ابوریحان بیرونیابوریحان بیرونی»: زینبیه - متولیان - بعثت - گل یاس - آل بویه - پردیس - مهر انگیز - آل محمد - ابوریحان بیرونی} - {«جابر انصاری»: ساختمان مهندسین - بوستان بهشت - شهرداری منطقه ۸ - صادقی} - {«رباط»: شرکت - داروخانه شریف - استاد شهریار - مهدیه - مسجد صاحب الزمان - صادقی} - {«میدان جمهوری اسلامی (دروازه تهران)»: میدان جمهوری اسلامی (دروازه تهران)}پایانه خرم
۲۴شهرک نگینبیت الهدی صدر»: صدف} - {«عقیق»: حکمت(برگشت)} - {«باقر حکیم»: برلیان ۳ - برلیان ۹ - خدمات شهری} - {«نگین»: دانشگاه فرهنگ و هنر} - {«نگارستان»: نگارستان - شهید اصفهانی - ذوب آهن - ورزشگاه - فرهنگ} - {«بهارستان»: سه راه ملک شهر - ورزشگاه انقلاب - صفا - نانوایی} - {«میدان علیخانی»: ایستگاه مترو علیخانی} - {«گلخانه»: گلخانه - جلالیه - نیرو هوایی - پست - پنج طبقه - بهرام آباد - ماه فرخی - میدان نوبهار} - {«نوبهار»: نوبهار} - {«خلیفه سلطانی»: جواد الائمه - انتشارات جنگل - شهید یزدی - خلیفه سلطانی} - {«امام خمینی»: خانه اصفهان - جباری - سلامتیان - درخشان - تامین اجتماعی - گز سکه - کارواش صدف - آتش نشانی - بوستان قلمستان - اسکندری}میدان جمهوری اسلامی (دروازه تهران)
۲۵رهنانمیدان شهید بختیاری»} - {«مطهری»: شهیدان عاملی - شهرداری منطقه ۱۱} - {«شهدا»: حسین آباد - گلزار شهدا - چمران} - {«هاشمی نژاد»: در یخچال - بوستان شاهد} - {«بهشتی»: میدان شاهد - زاهدی - پرتمان - پل آجری - ترکان - اردشیر - شمس آباد} - {«شهیدان»: سنگ تراشی - مسجد ابوالفضل - پست - شهرداری منطقه ۲ - مدرسه شهدای ملکی - دانشکده معارف - مسجد فرشته}پایانه خرم
۲۶پایانه درچهآتشگاه»: میدان نماز - کوه آتشگاه - حمام - باغ برج - جروکان - نبوی منش - منار جنبان - بهشت - نصر آباد - قدس - گورتان - پاوران - زهران - خیام - مسجد نبی اکرم} - {«جهاد»: چهار راه جهاد - نجار باشی - شمس آباد} - {«شیخ بهایی»: چهار راه دکتر بهشتی - بیمارستان مهرگان - چهار راه خلجا - دارلقرآن - چهار راه قصر} - {«شمس آبادی»: چهار راه قصر} - {«طالقانی»: جهان نما(رفت)}میدان امام حسین (دروازه دولت)
۲۸پایانه خوراسگاناباذر»: مدرسه اباذر - میدان امام خمینی} - {«جی»: میدان امام خمینی - کوچه حیدر بیگی} - {«شریعتی»: شهید ترابی - شهید حسینی - مدرسه صداقت} - {«معراج»: کوچه مهرگان - کوچه امید - باغ - امامزاده - هیستان} - {«جی شیر»: ابتدای معراج - سروستان - فرهنگیان - جی شیر} - {«مشتاق سوم»: پل شهرستان - بلوار لاله - مهر - مهرآباد} - {«مشتاق دوم»: مرکز ناباروری اصفهان - میدان بزرگمهر} - {«مشتاق اول»: میدان بزرگمهر - پل سپنتا - صدا و سیما} - {«کمال اسماعیل»: پل خواجو - بنیاد جانبازان - پل فردوسی - پاسداران - میدان انقلاب} - {«مطهری»: شمس آبادی - پل آذر - پل فلزی - بیمارستان بهشتی - بیمارستان امید (رفت)} - {«صائب»: پل مارنان (رفت) - استاد قدسی (رفت)} - {«بزرگراه خرازی»: پل وحید (رفت) - ناژوان (رفت)} پل شیری
۲۹میدان امام علی (سبزه میدان)ولی عصر»: شهید جعفریان - صغیر اصفهانی} - {«خواجه نظام الملک»: چهار راه ولی عصر - ابتدای خواجه نظام الملک} - {«گلزار»: چشمه باقرخان - آراسته - شیخ علیخان - مادی شهرستانی} - {«ابوالحسن اصفهانی»: شریف واقفی - شهید زلالی - خسرو آباد - ابتدای ابوالحسن اصفهانی} - {«مشتاق اول»: پل سپنتا (رفت) - پل خواجو (رفت) - میدان بزرگمهر} - {«مشتاق دوم»: میدان بزرگمهر - مرکز ناباروری اصفهان} - {«مشتاق سوم»: مهر آباد - مهر - بلوار لاله - پل شهرستان - جی شیر - دانشگاه پیام نور اصفهان - باغ جوان - دبیرستان امام محمد باقر - کوی گلستان - بیمارستان شهید چمران - مطهری - زوان - میدان شهدای هسته ای (پینارت)} - {«ارغوانیه»: زوان - گردنه زینل - مجتمع میلاد نور - بیمارستان فارابی - نظام الملک - خلج - پمپ بنزین - کوی قائم - نواب صفوی - سروستان - کوی ترابی - سوارکاری}دانشگاه خوراسگان
۳۰شهرک شهید منتظریبهشتی»: ورودی شهرک - موتور خانه - باشگاه - میدان نبوت - مهمانسرا} - {«شریعتی»: میدان عدالت - کانون - بانک تجارت - میدان امامت} - {«بزرگراه آزادگان»: کوی پرتو (بختیاردشت)} - {«امام خمینی»: میدان استقلال - بیمارستان امام حسین - دهنو - امیرکبیر (شاهپور جدید) - کوی دانش - بوستان رسالت - مجتمع گلستان ارم - بسیج - عاشق آباد - انصار المهدی - شهرک قدس} - {«شهدای عاشق آباد»: ابتدای عاشق آباد (رفت)} - {«سلمان فارسی»: میدان پاسداران (رفت)} - {«پاسداران»: شهید طاووسی (رفت)} - {«بهارستان غربی»: ابتدای بهارستان (رفت)}پایانه مترو قدس
۳۱پایانه آبشارآبشار سوم»: پردیس هنر آبشار - هنرستان رازی - کوی بهار - پل غدیر} - {«آبشار دوم»: پانزده خرداد - چهار راه آبشار} - {«امام سجاد»: چهار راه آبشار} - {«آپادانا»: چهار راه آپادانا - معاونت درمان - میدان فیض} - {«میر فندرسکی»: بانک ملی - جهانگیرخان قشقایی - دبستان شهید احسانی - مسجد کازرونی - ابتدای میر فندرسکی} - {«نظر»: اورژانس - آسیاب - خورشید - چهار راه حکیم نظامی - تامین اجتماعی - سه راه نظر} - {«مارنان»: سایپا} - {«وحید»: باغ دریاچه - رودکی} - {«رودکی»: امامزاده محسن - اداره گذرنامه - دفتر اسناد} - {«سهروردی»: رودکی - سه راه سیمین}- {«جانبازان»: رمضانی پور - دکتر حسابی - شمس تبریزی - مهریار - معرفت (رفت) - شهید بخشی (بازگشت) - شهریار (بازگشت) - نیایش (بازگشت)}پایانه کوی ولی عصر
۳۲۲۲۰ دستگاه هوانیروزداخلی هوانیروز»: بیست دستگاه - هنگ - هفتاد دستگاه - صد و بیست دستگاه - درب پاتوق} - {«هزار جریب»: کوی امام (رفت) - شهید مهاجر (رفت) - پل دفاع مقدس (بازگشت)} - {«بزرگراه شهید دستگردی»: کوی سپاهان (رفت)}پایانه صفه
۳۳نیروگاه شهید عباسپورشهید عباسپور»: کوی گلستان - بن بست هفتم - شهید عباسپور (بازگشت)} - {«بلوار نیروگاه»: شهید عباسپور (رفت) - سه راه نیروگاه} - {«بلوار شفق»: کوی شقایق - کوه نور - کوی شهید انصاری} - {«کوه نور»: بازارچه - مهرگان} - {«بزرگراه شهید کاظمی»: گلزار هفتم}میدان نهم دی
۳۴میدان استقلالامام خمینی»: بیمارستان امام حسین - دهنو - عطاالملک (بازگشت) - امیرکبیر - کوی دانش - بوستان رسالت - مینو - مجتمع گلستان ارم - بسیج - حکیم صفایی - عاشق آباد - انصار المهدی (رفت) - شهرک قدس - مارچین - مهدی پور - خلیفه سلطانی - خانه اصفهان - جباری - سلامتیان (بازگشت) - درخشان - تامین اجتماعی - گز سکه - آنش نشانی - بوستان قلمستان - اسکندری - میدان جمهوری اسلامی (دروازه تهران)} - {«کاشانی»: میدان جمهوری اسلامی (دروازه تهران) - جامی - چهار راه هفتم محرم - میرداماد - بیمارستان کاشانی - چهارسوق (رفت) - چهار راه دکتر بهشتی (بازگشت)} - {«بهشتی»: چهار راه دکتر بهشتی (رفت) - مسجد لنبان - صائب - پل فلزی} - {«حکیم نظامی»: بلوار سعدی - چهار راه حکیم نظامی - خاقانی - سنگ تراش ها - چهار راه شریعتی - ابتدای حکیم نظامی} - {«بلوار دانشگاه»: خانه کارگر - میدان آزادی} - {«هزارجریب»: میدان آزادی - دانشگاه اصفهان - مرداویج (رفت) - فنی و حرفه ای - کوی استادان - خوابگاه - شهید مهاجر - کوی امام - پل دفاع مقدس (بازگشت)} - {«بزرگراه شهید دستگردی»: کوی سپاهان (رفت)}پایانه صفه
۳۵میدان قدسمصلی»: مسجد امام حسین - چهار راه اوحدی} - {«دشستان»: شهید فهمیده - عسکریه - حکیم شفایی - آل خجند - بهار آزادی} - {«پروین اعتصامی»: دشستان - قوامین - مفتح - بلال - هشت بهشت - حمزه اصفهانی - رکن الدوله (بازگشت) - ۲۲ بهمن - فرهنگیان (رفت) - سلمان فارسی} - {«مشتاق دوم»: میدان بزرگمهر} - {«آبشار اول»: بوستان ایثارگران - آبشار} - {«آیینه خانه»: آیینه خانه - پل فردوسی - سی و سه پل}هتل پل
۳۶کوی امامخسرو پور»: کوی امام} - {«هزارجریب»: کوی امام - شهید مهاجر - پل دفاع مقدس (بازگشت)} - {«بوستان سعدی»: بوستان کاج - مسجد الصادق - کوی امام جعفر صادق} - {«بزرگراه شهید دستگردی»: کوی سپاهان}پایانه صفه
۳۷راه آهنکاج»: مریم - نرگس - رازقی - یاس - بلوار کاج} - {«بلوار گلها»: بلوار گلها - ایستگاه راه آهن (بازگشت)} - {«بزرگراه شهید دستجردی»: سیتی سنتر (رفت) - کوی سپاهان (بازگشت) - مجتمع امیرالمومنین (بازگشت) - پادگان زین الدین (بازگشت) - ورودی راه آهن (بازگشت)}پایانه صفه
۴۰شهرک امیریهساعد اصفهانی»: خیابان ششم (رفت) - خیابان پنجم (رفت) - مجتمع تجاری امین (رفت) - خیابان اول (رفت)} - {«بزرگراه شهید میثمی»:شهید میثمی (بازگشت) - سروستان هادی (بازگشت) - بازارچه ولیعصر (بازگشت) - شمس تبریزی - دبیرستان بعثت (بازگشت) - شهید مفتح (بازگشت)} - {«پیروزی»: دوازدهم شرقی (بازگشت) - دوازدهم غربی (بازگشت) - خیابان پنجم (بازگشت) - خیابان ششم (بازگشت) - خیابان هفتم (بازگشت) - انتهای پیروزی (بازگشت)} - {«آزادی»: خیابان یازدهم (بازگشت) - خیابان نهم (بازگشت) - میدان گلها} - {«دکتر حسابی»: عرفان - ابتدای دکتر حسابی} - {«جانبازان»: رمضانی پور} - {«سهروردی»: سه راه سیمین - رودکی - پایانه زاینده رود} - {«بزرگراه میرزا کوچک خان جنگلی»: اداره راهداری - کوچه شیرین - پل وحید} - {«بلوار سعدی»: شنبه بازار - پل مارنان - پل فلزی} - {«بلوار ملت»: بلوار سعدی - پل آذر} - {«توحید شمالی»: تالار فرشچیان (رفت)} - {«نظر شرقی»: آسیاب (رفت) - اورژانس (رفت)} - {«چهارباغ بالا»: مترو سی و سه پل - سی و سه پل}هتل پل
۴۱جوی آباد
{«اشرفی اصفهانی (کهندژ)»: شمس - موزاییک سازی - پاسارگاد - دانشگاه پیام نور اصفهان - باغ گیلاس - پل هوایی - میدان شهید بختیاری - شهید غفاری - سودان - ولدان - قدس - دوپله - امامزاده - جوی بالا - مادی قمیش - مسجد حبیب ابن مظاهر - جوی پایین - بزرگراه شهید خرازی} - {«بزرگراه شهید خرازی»: اشرفی اصفهانی (بازگشت)} - {«خرم»: پایانه صمدیه (رفت)} - {«نواب صفوی»: پایانه صمدیه (بازگشت) - خرم} - {«مسجد سید»: چهار راه هفتم محرم - بیمه - گلستان - هتل توتیا (رفت)} - {«چهارباغ پایین»: مترو تختی (رفت)} - {«باب الرحمه»: میدان امام حسین (بازگشت)} - {«طیب»: سه راه طیب (بازگشت) - درب کوشک (بازگشت)}
میدان امام حسین (دروازه دولت)
۴۲همدانیان
{«نیرو»: بازار گل و گیاه - مسجد ابوالفضل - رکن الدوله - میدان پردیس} - {«بازارچه»: خلیل آباد} - {«علامه امینی»: شهید سلمانی - فردوس - باغ غدیر - ابتدای علامه امینی (بازگشت)} - {«۲۲ بهمن»: ثبت احوال - شهر و روستا - بیست و دو بهمن} - {«شریف واقفی»: نور باران - گلزار - مسجد شجره - ملک - چهار راه نقاشی} - {«فلسطین»: ابتدای فلسطین - چهار راه فلسطین} - {«استانداری»: فرشادی - بیمارستان خورشید} - {«باغ گلدسته»: پارک شهید رجایی}
میدان امام حسین (دروازه دولت)
۴۳میدان لاله
{«پروین اعتصامی»: فروشگاه رفاه - طلوع فجر - شیخ طوسی - دبیرستان مکتبی - درمانگاه رضوی - پل آزادگان - عسکریه - حکیم شفایی - مسجد الرسول - میرزا نصیر - دشستان - قوامین} - {«جی»: پروین اعتصامی - میدان احمد آباد} - {«احمد آباد»: میدان احمد آباد - پل بلند - گلزار - مهدیه - چهار راه شکر شکن} - {«نشاط»: چهار راه شکر شکن - بیت الحسین - قصر منشی - چهار راه نقاشی} - {«فلسطین»: ابتدای فلسطین - چهار راه فلسطین} - {«استانداری»: فرشادی - بیمارستان خورشید} - {«باغ گلدسته»: پارک شهید رجایی}
میدان امام حسین (دروازه دولت)
۴۴پایگاه هشتم شکاری
{«داخلی پایگاه هشتم شکاری»: مدرسه ابوذر - دو اتاقه ۱۵۰ - دو اتاقه ۱۶۷ - دو اتاقه ۱۳۷ - دو اتاقه ۱۳۰ - دو اتاقه ۱۲۵ - جزء ۴ - جزء ۶ - جزء ۹ - دیسمان ۱۴ - دیسمان ۲۲ - دیسمان ۳۰ - بلوار ۱۰۹ - بلوار ۱۱۴ - چهار راه - سه اتاقه ۴۱۷ - سه اتاقه ۴۴۳ - سه اتاقه ۴۳۷ - سه اتاقه ۴۳۰ - سه اتاقه ۴۲۴ - همافری ۱۰ - مسجد طیار - دبیرستان حافظ - ارشدی ۲ - مهمانسرا - پمپ بنزین - سه راه سازمانی - جهاد - نوسازی - درب دژبانی} {«بزرگراه تشریفات (فرودگاه)»: زمان آباد - مولنجان - دینان - زیرگذر اول حصه - زیرگذر دوم حصه} - {«بزرگراه شهید اردستانی»: شیخ طوسی - سودان - میدان لاله} - {«زینبیه»: میدان لاله} - {«لاله»: بوستان لاله - یخچال - سه راه فاطمیه - عوارضی - بنایی}
پایانه باغ قوشخانه
۴۵پایانه مترو قدس
{«سلمان فارسی»: میدان پاسداران (رفت)} - {«پاسداران»: شهید طاووسی (رفت)} - {«بهارستان غربی»: ابتدای بهارستان (رفت)} - {«شهدای عاشق آباد»: ابتدای عاشق آباد (بازگشت)} - {«امام خمینی»: شهرک قدس (بازگشت) - مارچین - مهدی پور - خلیفه سلطانی - خانه اصفهان} - {«شهدای لمجیر»: هجرت - فرهنگسرا اهتمام - قائم - سعدی} - {«چمران»: یاران - شهید خاکی} - {«شهدا»: شهید چمران} - {«هاشمی نژاد»: در یخچال - پارک شاهد} - {«شریف غربی»: میدان شاهد - شهید باقرصاد - شریف غربی} - {«اشرفی اصفهانی (کهندژ)»: میدان شهی بختیاری - شهید غفاری - سودان - ولدان} - {«صمدیه لباف»: بهار - جوان - شهید عسکری - سپاهان - نوبهار - بابک - مهر} - {«بزرگراه شهید خرازی»: اشرفی اصفهانی (رفت)} - {«خرم»: پایانه صمدیه - بیمارستان صدیقه طاهره (بازگشت)} - {«نواب صفوی»: خرم (رفت)} - {«کاشانی»: چهار راه هفتم محرم (رفت) - جامی (رفت) - میدان جمهوری اسلامی (رفت)}
پایانه خرم

نقشه خطوط اتوبوس اصفهان

در تصویر زیر نقشه تمامی خطوط اتوبوس واحد اصفهان مشخص شده است. برای یافتن خط مورد نظر، ابتدا از جدول انتهایی عکس شماره خط و رنگ آن را مشخص کرده و سپس با توجه به ابتدا و انتهای آن، مسیر خط را دنبال کنید.

خطوط اتوبوس واحد اصفهان

مشاهده تصویر با کیفیت نقشه خطوط اتوبوس واحد اصفهان

شما همچنین می توانید به منظور مسیریابی خطوط حمل و نقل عمومی اصفهان از وبسایت اصفهان ترافیک استفاده نمایید.

هزینه بلیط اتوبوس واحد اصفهان

کرایه بلیط اتوبوس واحد در هر خط بسته به مسافتی که طی می کند متفاوت است. برای پرداخت کرایه بلیط اتوبوس واحد اصفهان شما باید از اصفهان کارت استفاده نمایید. در غیر اینصورت مجبور هستید هزینه بیشتری را نقدا به راننده پرداخت کنید. همچنین برخی از شهروندان اصفهان می توانند با دریافت کارت منزلت شهروندی اصفهان هزینه بلیط اتوبوس واحد را به صورت نیم بها پرداخت نمایند.

در صورتی که تغییری در خطوط اتوبوس واحد اصفهان اتفاق افتاده و در این لیست لحاظ نشده است، لطفا آن را در قسمت نظرات به ما اطلاع دهید تا در سریع تر زمان ممکن آن را اصلاح نماییم…

عرفان نوری

اصفهان تکه ای است از بهشت که روزگاری از آن جدا شد و بی هیاهو در گوشه ای از زمین جای گرفت؛ این اصفهان هر روز بزرگ و بزرگ تر شد تا در نهایت به وسعت نصف جهان رسید ................................................................................ تمام انگیزه یک وبلاگ نویس مشاهده بازخورد نوشته هایش است! با نوشتن نظرات خود بیش از پیش ما را برای نشان دادن زیبایی های شهرمان با انگیزه کنید...!

۷ دیدگاه

  1. سلام
   تشکر از شما؛
   نقشه ای که در سایت اصفهان نما قرار گرفته است آخرین نسخه نقشه خطوط اتوبوسرانی اصفهان است که توسط این سازمان تهیه شده است. نسخه های قبلی به دلیل تغییر مسیر خطوط در حال حاضر کاربردی نیستند.

 1. سلام و خسته نباشید خدمت ادمین عزیز بابت این پست کامل. واقعا باعث افتخار که همشهری داریم که انقدر کامل و خوب رویداد ها و پروژه های شهری اصفهان رو دنبال و اطلاع رسانی میکنه. اول برای اصفهان و بعدا برای ادمین بابت این خدمتشون به شهر و مردم آرزوی موفقیت دارم.
  امکانش هست در مورد Brt هم مثل مترو اطلاعی بدین؟ مثلا عرض میکنم مترو اصفهان الان خطوطش مشخصه همینطور طول خطوط و تعداد خطوط و ایستگاه ها و برنامه های آینده برای خطوط جدید و….. که انشالله تحقق پیدا میکنن.
  ولی متاسفانه در مورد Brt نه طول خطوط نه ایستگاه ها و برنامه اینده برای خطوط جدید و توسعه خطوط فعلی….. هیچ چیزی‌در دسترس نیست حداقل
  با اینکه کامل ترین خطوط Brt کشور بعد از تهران برای اصفهان هست و توی توسعه خطوط هم سرعت و کیفیت بیشتری دارن نسبت به بقیه کلانشهر ها مسئولان مربوطه. اما متاسفانه اطلاع رسانی انجام نمیشه و همین باعث میشه یک مقدار Brt کم اثر بشه با اینکه به شدت مفید و کارایی داره.
  بازم میگم اینکه بدون منت برای اطلاع رسانی از شهر وقت میگذارید کافیه و ممنون هستیم اما اگر امکانش هست خبر و پستی مثل جزئیات مترو یا حداقل نزدیک به اون برای Brt درست کنید در صورت امکان. ممنونم

  1. تشکر از لطف شما همشهری بزرگوار
   اطلاع رسانی از طریق این وبسایت لطفی از جانب من نیست بلکه ادای دین من به چنین شهر زیبایی است…
   بله خطوط BRT اصفهان دارای یک طرح کامل و جامع است که حداقل ۱۳ خط برای آن پیش بینی شده است و تقریبا تمام شهر را پوشش خواهد داد. نوشته خطوط بی آر تی اصفهان در حال تکمیل هست و انشاالله به زودی روی وبسایت اصفهان نما قرار خواهد گرفت. لینک خطوط بی آر تی اصفهان در همین صفحه هم قرار داده می شود.

 2. سلام واحترام سپاس از زحماتتون بابت خدمت رسانی به مردم شهرخودمون(خودم وخودت)
  عزیز برادر من زمان بندی حرکت اتوبوس ها رو میخام بدونم که ایا منتظر بشم یا با وسیله دیگری برم
  میشه راهنماییم کنین متشکرم

  1. سلام؛ تشکر از لطف شما…
   صرفا سرفاصله زمانی حرکت اتوبوس ها در دسترس هست که انشاالله در آینده به لیست اضافه خواهند شد.
   معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان قرار هست در آینده نزدیک سیستمی را در ایستگاه های جدید اتوبوس به کار ببرد که فاصله اتوبوس را با شما نشان دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا