خطوط اتوبوس واحد اصفهان و حومه + نقشه

فهرست

کلانشهر اصفهان دارای سیستم حمل و نقل عمومی جامعی است که خطوط اتوبوس واحد بخش بزرگی از آن را تشکیل می دهند. شهر اصفهان در حال حاضر دارای بیش از ۱۰۰ خط اتوبوس واحد می باشد که اغلب در داخل و برخی از آنان شهر های اطراف را به اصفهان متصل می کنند. همچنین اصفهان دارای شبکه خطوط اتوبوس تندرو بی آر تی (BRT) می باشد که در کنار خطوط مترو اصفهان شبکه حمل و نقل عمومی شهر را تکمیل کرده است.

خطوط اتوبوس واحد اصفهان

در جدول زیر خطوط اتوبوس واحد اصفهان قرار داده شده است. برای پیدا کردن خط مورد نظر، نام خیابان یا ایستگاه مورد نظر خود را در کادر جستجوی زیر وارد کنید. این امکان وجود دارد که بیش از یک خط برای مکان مورد نظر شما یافت شود؛ دقت شود این ممکن است به خاطر نام های تکراری خیابان های شهر باشد، بنابراین حتما خط یافت شده را با نقشه ای که در انتهای صفحه قرار داده شده است مطابقت دهید.

جدول زیر کامل نیست…! اما در حال تکمیل شدن است…!

شماره خطمبداایستگاه هامقصد
۱دارکشهرک امام خمینی - زینبیه - یزدان - باسکول - سلمان - باتون - پل سودان - سودان - دو طفلان - میدان لاله - بوستان لاله - یخچال - سه راه فاطمیه - عوارضی - بنایی - پایانه باغ قوشخانه - میدان قدس - چهار راه بابا قاسم - میدان امام علی (سبزه میدان) - پایانه امام علی (سبزه میدان) - امامزاده - هاتف - چهار راه شکرشکن - بیت الحسین - قصر منشی - چهار راه نقاشی - عافیت - منوچهری - شهدای خواجو - مشتاق - پل سپنتامیدان بزرگمهر
۴گرکانمیثم - زرین کوب - مسجد صاحب الزمان - پارک پروین - شهرداری منطقه ۱۰ - مدرسه صارمیه - مسجد عسگریین - شهید فشارکی - مسجد امام حسن - آیت الله شیرازی - شیخ طوسی - چهار راه اوحدی - مسجد امام حسینمیدان قدس (طوقچی)
۵حصهاندوان - میدان شش راه - مدرسه واثقی - کوی ولیعصر - شهرک غدیر - شهرک گل نرگس - {هفتون} - پل تمدن - میثم - کلانتری ۱۷ - امامزاده - میدان معراج - چهار راه گاز - سپیده کاشانی - معراج - پل سرهنگ - گلستان - پل صابونی - چهار راه اوحدی - مسجد امام حسینمیدان قدس (طوقچی)
۷بیمارستان غرضیمدرسه خلیلی - نیکبخت - میلاد - بلوار فرشته - کاوه - نیر اصفهانی - نظامی گنجوی - شقایق - صفا - سعدی - مدرسه ابن سینا - بو علی سینا - بلوار پرستار - سه راه ملکشهر - آموزش و پرورش ناحیه ۵ - جابر انصاری - پایانه کاوه - ایستگاه مترو کاوه - پل چمران - سوانح سوختگی - ایستگاه مترو چمران - اداره ثبت - ایستگاه مترو باهنر - پایانه بابلدشتمیدان شهدا
۸میدان علیخانیمطهری - مسجد اعظم - مهدیه - دبیرستان علامه امینی - گلستان - شهید صادقیان - شهید رجایی - بوستان لاله - دلیران - شقایق - شهید رجایی - بهاران - لاله - امین - بهرام آباد - ایستگاه مترو گلستان - میدان اطلسی - نوبهار - جواد الائمه - انتشارات جنگل - شهید یزدی - میدان بوعلی - بوستان - مسجد موسی ابن جعفر - شهید طاووسی - میدان پاسداران - عاشق آباد - انصار المهدی - شهرک قدسایستگاه مترو قدس
۹میدان جمهوری اسلامی (دروازه تهران)آسیاب - هاشمی - موسوی - پناهی - بهارستان - میدان شهدا - ایستگاه مترو شهدا - پشت بارو - ایستگاه مترو تختی - ایستگاه مترو امام حسین (دروازه دولت) - میدان امام حسین (دروازه دولت) - پارک شهید رجایی - باغ گلدسته - پاسدارانمیدان انقلاب
۱۰پایانه باغ قوشخانهلاله - میدان قدس - مخابرات (رفت) - مولوی (رفت) - آیت الله مدرس (رفت) - سرچشمه (رفت) - دردشت (رفت) - ابن سینا (بازگشت) - بیمارستان امین (بازگشت) - دردشت (بازگشت) - شهشهان (بازگشت) - چهار راه باباقاسم (بازگشت) - ایستگاه مترو شهدا - پشت بارو - ایستگاه مترو تختی - ایستگاه مترو امام حسین (دروازه دولت) - میدان امام حسین (دروازه دولت) - جهان نما- چهار راه قصر - جهان آرا - عباس آباد - بسیج - شمس آبادی - مطهری - پل آذر - پل فلزی - بیشه حبیب - بلوار سعدی - چهار راه حکیم نظامی - تامین اجتماعی - سه راه نظر - پل وحید - مارنان - باغ دریاچه - رودکی - وحیدمیدان ارتش
۱۱دولت آبادباغ فدک - شاکر - بعثت - گلستان - عاشق اصفهانی - برازنده - مهدیه - ایمان - ابوریحان - فلاطوری - محوری اصفهانی (رفت) - درختی (بازگشت)- میدان لاله - بوستان لاله - یخچال - سه راه فاطمیه - عوارضی - بناییپایانه باغ قوشخانه
۱۲کساره (بهار)پارک بهار - احسان - مسجد الرضا - کیوان - پارک چشمه کساره - مهدیه - مسجد صاحب الزمان - صادقی - میدان جمهوری اسلامی (دروازه تهران) - امام خمینی - بوستان قلمستان - فروشگاه کوثر ۱۱ - {بابک} - کلانتری - فرهنگیان - شهیدان غربی - صمدیه لباف - باغ سه راه - مدرس نجفی - {اشرفی اصفهانی (کهندژ)} - جوی پایین - مسجد حبیب ابن مظاهر - مادی قمیش - جوی بالا - امامزاده - دو پله - قدس - گلبرگ - نوبهار - مخابرات - میدان نصروحدت
۱۳قهجاورستانمسکن مهر قهجاورستان - هفتشویه - کشتارگاه - میدان شش راه - مدرسه واثقی - کوی ولیعصر - شهرک غدیر - شهرک گل نرگس - {هفتون} - پل تمدن - میثم - کلانتری ۱۷ - امامزاده - میدان معراج - چهار راه گاز - سپیده کاشانی - معراج - پل سرهنگ - گلستان - پل صابونی - چهار راه اوحدی - مسجد امام حسینمیدان قدس (طوقچی)
۱۴کوی بهارمجتمع فرهنگی کوثر - مسجد امام حسین - تامین اجتماعی - کارگر - یاس - عمار - رسالت - فرایبورگ - پارک مرداویج - برج - مسکن و شهرسازی (رفت) - دانشگاه اصفهان (رفت) - شیخ صدوق جنوبی (بازگشت)میدان آزادی (دروازه شیراز)
۱۶شهرک ولیعصرفرزانگان - مجتمع میلاد - غرضی - مسجد نبی اکرم - سه راه ملکشهر - آموزش و پرورش ناحیه ۵ - جابر انصاری - پایانه کاوه - ایستگاه مترو کاوه - پل چمران - سوانح سوختگی - ایستگاه مترو چمران - اداره ثبت - ایستگاه مترو باهنر - پایانه بابلدشت - میدان شهدا - ایستگاه مترو شهدا - پشت بارو - ایستگاه مترو تختی - ایستگاه مترو امام حسین (دروازه دولت) - میدان امام حسین (دروازه دولت)(رفت) - پارک شهید رجایی (رفت) - باغ گلدسته (رفت) - پاسداران (رفت) - میدان انقلاب (رفت) - جهان نما (بازگشت) - شمس آبادی (بازگشت) - چهار راه قصر (بازگشت) - جهان آرا (بازگشت) - عباس آباد (بازگشت) - بسیج (بازگشت) - شمس آبادی - مطهری - پل آذر - پل فلزی - بیشه حبیب - بلوار سعدی - چهار راه حکیم نظامی - تامین اجتماعی - سه راه نظر - پل وحید - مارنان - باغ دریاچه - رودکی - امامزاده محسن - اداره گذرنامه - رودکی - سه راه سیمین - رمضانی پور - دکتر حسابی - شمس تبریزی - مهریار - معرفت - شهید بخشی - شهریار - نیایشپایانه ولیعصر
۱۷میدان جمهوری اسلامی (دروازه تهران) آسیاب - {فروغی} - هاشمی - موسوی - پناهی - بهارستان - میدان شهدا - {چهارباغ پایین} - پایانه بابلدشت - {کاوه} - ایستگاه مترو باهنر - اداره ثبت - ایستگاه مترو چمران - بیمارستان سوانح سوختگی - ایستگاه مترو کاوه - پایانه کاوه - {فلاطوری} - برج میلاد نور - مجتمع ارکیده - مدرسه شالباف - محمد طاهر - بعثت - محوری اصفهانی (رفت) - درختی (بازگشت)- میدان لاله - بوستان لاله - یخچال - سه راه فاطمیه - عوارضی - بناییپایانه باغ قوشخانه
۱۸ولدان (ملت)بهار - جعفرپیشه - شهید شریفی - مسجد امام زمان - ملت - سنگ تراشی - مسجد ابوالفضل - پست - {شهیدان} - شهرداری منطقه ۲ - مدرسه شهدای ملکی - دانشکده معارف - مسجد فرشته - بیمارستان صدیقه طاهره - خرم - {نواب صفوی} - چهار راه هفتم محرم - {کاشانی} - جامی - میدان جمهوری اسلامی (دروازه تهران) - {رباط} - صادقی (رفت) - مسجد صاحب الزمان (رفت) - ردانی پور (بازگشت) -صادقی (بازگشت) - شیروانی - شاهد - حسینیه - استوار - ساحل - {صبا} - عدالت - پارک غدیرشهیدان شیروانی
۱۹شهرک مهدیهگلستان ۱۰ - {امام خمینی} - بوستان رسالت - مینو - مجتمع گلستان ارم - بسیج - حکیم صفایی - عاشق آباد - انصار المهدی (رفت) - {سلمان فارسی} - ایستگاه مترو قدس (بازگشت) - میدان پاسداران (بازگشت) - شهید طاووسی (بازگشت) - {بهارستان}پایانه مترو قدس
۲۰ملک شهر۱۷ شهریور»: رودکی - دبیرستان علامه امینی - گلستان - صادقیان - رجایی } - {«انقلاب اسلامی»: بوستان - پارک ملت - پست} - {«ملت»: بوستان ملت (رفت)} - {«بهارستان»: شهربازی ملک شهر - مطهری} - {«میدان علیخانی»: ایستگاه مترو علیخانی} - {«رباط»: پارک گل محمدی - گلخانه - چهار راه رزمندگان - شرکت - داروخانه شریف - استاد شهریار - مهدیه - مسجد صاحب الزمان - صادقی} - {«باهنر»: رباط - خادمی - ۱۷ شهریور - مسجد امام حسین} - {«پل ۲۵ آبان»: ایستگاه مترو باهنر} - {«ادیب»: ادیب} - {«مدرس»: ضابط زاده - مولوی - مخابرات} - {«لاله»: لاله}پایانه باغ قوشخانه
۲۲ابوریحان بیرونی{«ابوریحان بیرونی»: زینبیه - متولیان - بعثت - گل یاس - آل بویه - پردیس - مهر انگیز - آل محمد - ابوریحان بیرونی} - {«جابر انصاری»: ساختمان مهندسین - بوستان بهشت - شهرداری منطقه ۸ - صادقی} - {«رباط»: شرکت - داروخانه شریف - استاد شهریار - مهدیه - مسجد صاحب الزمان - صادقی} - {میدان جمهوری اسلامی}پایانه خرم
۲۴شهرک نگین{«بیت الهدی صدر»: صدف} - {«عقیق»: حکمت(برگشت)} - {«باقر حکیم»: برلیان ۳ - برلیان ۹ - خدمات شهری} - {«نگین»: دانشگاه فرهنگ و هنر} - {«نگارستان»: نگارستان - شهید اصفهانی - ذوب آهن - ورزشگاه - فرهنگ} - {«بهارستان»: سه راه ملک شهر - ورزشگاه انقلاب - صفا - نانوایی} - {«میدان علیخانی»: ایستگاه مترو علیخانی} - {«گلخانه»: گلخانه - جلالیه - نیرو هوایی - پست - پنج طبقه - بهرام آباد - ماه فرخی - میدان نوبهار} - {«نوبهار»: نوبهار} - {«خلیفه سلطانی»: جواد الائمه - انتشارات جنگل - شهید یزدی - خلیفه سلطانی} - {«امام خمینی»: خانه اصفهان - جباری - سلامتیان - درخشان - تامین اجتماعی - گز سکه - کارواش صدف - آتش نشانی - بوستان قلمستان - اسکندری}میدان جمهوری اسلامی (دروازه تهران)
۲۵رهنان{«میدان شهید بختیاری»} - {«مطهری»: شهیدان عاملی - شهرداری منطقه ۱۱} - {«شهدا»: حسین آباد - گلزار شهدا - چمران} - {«هاشمی نژاد»: در یخچال - بوستان شاهد} - {«بهشتی»: میدان شاهد - زاهدی - پرتمان - پل آجری - ترکان - اردشیر - شمس آباد} - {«شهیدان»: سنگ تراشی - مسجد ابوالفضل - پست - شهرداری منطقه ۲ - مدرسه شهدای ملکی - دانشکده معارف - مسجد فرشته}پایانه خرم

نقشه خطوط اتوبوس اصفهان

در تصویر زیر نقشه تمامی خطوط اتوبوس واحد اصفهان مشخص شده است. برای یافتن خط مورد نظر، ابتدا از جدول انتهایی عکس شماره خط و رنگ آن را مشخص کرده و سپس با توجه به ابتدا و انتهای آن، مسیر خط را دنبال کنید.

نقشه خطوط اتوبوس واحد اصفهان

مشاهده نقشه با کیفیت خطوط اتوبوس واحد اصفهان

شما همچنین می توانید به منظور مسیریابی خطوط حمل و نقل عمومی اصفهان از وبسایت اصفهان ترافیک استفاده نمایید.

هزینه بلیط اتوبوس واحد اصفهان

کرایه بلیط اتوبوس واحد در هر خط بسته به مسافتی که طی می کند متفاوت است. برای پرداخت کرایه بلیط اتوبوس واحد اصفهان شما باید از اصفهان کارت استفاده نمایید. در غیر اینصورت مجبور هستید هزینه بیشتری را نقدا به راننده پرداخت کنید. همچنین برخی از شهروندان اصفهان می توانند با دریافت کارت منزلت شهروندی اصفهان هزینه بلیط اتوبوس واحد را به صورت نیم بها پرداخت نمایند.

نوشته های مشابه

در صورتی که تغییری در خطوط اتوبوس واحد اصفهان اتفاق افتاده و در این لیست لحاظ نشده است، لطفا آن را در قسمت نظرات به ما اطلاع دهید تا در سریع تر زمان ممکن آن را اصلاح نماییم…

عرفان نوری

اصفهان تکه ای است از بهشت که روزگاری از آن جدا شد و بی هیاهو در گوشه ای از زمین جای گرفت؛ این اصفهان هر روز بزرگ و بزرگ تر شد تا در نهایت به وسعت نصف جهان رسید...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا